BKU - RIKTLINJER

Riktlinjer BKU

Riktlinjer för verksamhetsperioden 2015 i BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia:

Målsättningen för BKU i Åseda är främst att hjälpa unga människor att finna en personlig kristen tro som leder till medlemskap i den lokala kristna församlingen och att vara till tjänst och vittnesbörd bland människor i samhället.

Detta vill BKU i Åseda uppnå genom att bland annat:

- Förmedla undervisning från Bibeln genom BKU:s verksamhet.

- Anordna aktiviteter som stärker god gemenskap och självkänsla.

- Låta barnen och ungdomarna delta i läger och hajker som ordnas lokalt och inom Equmenia samt genom andra kristna kyrkor eller scoutförbund.

- I mån av tid medverka och ge information om BKU vid olika samhällsaktiviteter då sådana förekommer.

- Öka medvetenheten om allas ansvar för miljö, fred och rättvisa och öka förståelsen för andra kulturer.

- Fortsätta samarbetet med Equmenia i regionen (Uppvidinge kommun + Braås), Åseda församling och andra föreningar.

- Allas lika värde belyses på olika sätt i de olika grupperna.

- Erbjuda våra ledare ledarutbildning/föreläsning med anknytning till våra policyer om alkohol och mobbning. Vi vill då ta vara på kursledare som finns inom Equmenia region Öst, Hela Människan, Bilda eller dylikt.