FÖRSAMLINGENS KASSÖR

Per Lindahl 0474-716 23

BANKGIRO
Brunnskyrkans bankgiro 231-4326
BKU:s bankgiro 141-6528

SWISH
Brunnskyrkans Swishnummer 123 338 27 44
BKU:s Swishnummer 123 401 83 39

IMG_1875.JPG