PASTOR

Lars-Olof Gunnardo är pastor och föreståndare i Brunnskyrkan. Honom når du enklast genom att ringa 076-7830045 eller genom att e-posta till lo.gunnardo@gmail.com. Pastorn har tystnadsplikt och tystnadsrätt, vilket innebär att du med förtroende kan tala med honom om sådant som också är rent personligt. Sådana samtal stannar mellan dig och pastorn.

Lars-Olof.jpg