VÅR HISTORIA

1880 hölls ett evangeliskt möte i Börsås
1882 arrangerades första mötet i Åseda
1890 bildades Åseda Kristliga Evangeliska Missionsförening
1891 byggdes missionshus i Toratorp
1898 i Massamåla
1900 i Åseda
1902 bildades baptistförsamlingen
1907 byggdes baptistkapellet Betel
1930 byggdes missionshus i Flybo
1931 i Ösjöbol
1933 ändrade ÅKEM namn till Åseda Missionsförsamling
1937 var baptisternas toppår med 111 medlemmar och en församling också i Klavreström, där Salem byggdes.
Verksamhet fanns i mitten av 1900-talet också i Älghult och Sävsjöström.
1940 började träffar ordnas i Skeda.
1941 sattes en enkel kaffestuga upp och Missionskyrkans
Ekhöjden föddes.

Brunnskyrkan_gammal_2.jpg

Ekhojden_gammal.jpg

Brunnskyrkan_gammal_1.jpg

1943-1944 växte ett komplett sommarhem fram.
1957 startas en hornmusikkår i Betel
1963 blev Betel Baptistkyrkan.
1968 bildade kyrkorna gemensam ungdomskör.
1981 anställdes gemensam pastor
1984 Åseda Frikyrkoförsamling bildas
2002 ändras namnet Åseda Frikyrka till Brunnskyrkan och
FKU, Frikyrkans ungdom blir BKU, Brunnskyrkans ungdom.

Pastorer
MISSIONSKYRKAN

1907-1908 C.R. Lundberg
1917-1922 J.P. Williams
1923-1925 Robert Holm
1926-1930 Thure Thurborg
1930-1933 Helge Carlsson
1933-1938 Henrik Nilsson
1939-1946 Arne Höglid
1946-1948 Erik Svedberg
1948-1955 Ivar Nenseter
1956-1975 Gustaf Aspengren
1975-1984 Verner Isacsson

Pastorer och föreståndare
BAPTISTKYRKAN

1902-1913 August Nilsson (F)
1914-1918 Olof Porthén (F)
1918-1925 E.W. Waern
1926-1929 D.K. Molander
1930-1942 Anders Ericsson
1942-1944 Eric Pettersson (F)
1944-1946 Hilding Karlhager
1946-1951 Donald Sandström
1952-1956 Valter Viklund
1956-1965 Sköld Arvidsson
1966-1967 Werner Johansson
1967-1970 Åke H. Nilsson
1970-1975 Joel Eriksson
1975-1976 Werner Johansson
1977-1981 Sven-Erik Blomqvist
1981-1984 Verner Isaksson

Pastorer
ÅSEDA FRIKYRKOFÖRSAMLING 1984-2001
BRUNNSKYRKAN 2002—

1984-1990 Verner Isaksson
1991-2019 Lars-Olof Gunnardo

ADRESS

Brunnskyrkan
Skolgatan 24
364 31 ÅSEDA
E-post info@brunnskyrkan.se

BOKA LOKAL I KYRKAN

Uthyrningsansvarig
Per Lindahl
Mobil 070-851 18 86

BANKGIRO

Församlingen
231-4326
BKU
141-6528

SWISH

Församlingen
123 338 27 44
BKU
123 401 83 39