BLÅSARNA

ÅSEDABLÅSARNA

Åsedablåsarna är en Brass-grupp som startade 1957 i dåvarande Baptistkyrkan.
Gruppen som nu kallas Åsedablåsarna består av 6-8 blåsare med Kornetter, Althorn, Tenorhorn, Eufonium och Bastuba.
Vi är knutna till Brunnskyrkan, där vi spelar vid samlingar och gudstjänster och vid flera tillfällen under året vid olika arrangemang i samhället.

Ledare Pär -Uno Nässtöm

Frank Johansson

Inegerd Strömberg

Eigert Pettersson

Ingrid Lindahl

Pär Lindahl

Christoffer Petersson