VAKTMÄSTARE

KONTAKT
Sven-Arne Gunnarsson
0766-441917 eller 0474-441917

Juan Peres Vivanco
Veikko Virkki
Emil Silvermyr-Samuelsson

Skicka gärna ett sms eller ring till Sven-Arne. Alternativt kan du lägga en lapp i vaktmästarlådan i köket.
Och så kan du gärna prata med någon av oss när vi träffas i kyrkan

Med vänliga hälsningar,
Vaktmästarna