Brunnskyrkan
September 2021

v. 35
1 on 18:30 3K - Kravlös Kreativitet och Kaffe
Kl.18.30-21.00

Vi tänker fortfarande på att hålla avstånd och vara rädda om varandra.
5 10:00 Gudstjänst i Stenberga
Samling vid Brunnskyrkan kl.09.15
Medtag eget fika!
v. 36
6 17:30 Springbrunnen
Nu startar vi igen!
11 10:00 Gemensam städdag
för alla omsorgsgrupper
12 10:00 Konfirmation
Ledare och konfirmander. Nattvardsgång.
Insamling till Region Öst.
v. 37
13 15:00 Måndagsträffen
Välkommen till upptaktsträff.
Sång, musik, trivsel och fika.
17:30 Springbrunnen
19 10:00 Gudstjänst
Anders och Linda Aronsson.
v. 38
20 17:30 Springbrunnen
25 09:00 Arbetsdag på Ekhöjden
09.00-13.00
26 10:00 Gudstjänst
Ingemar Sturesson
v. 39
27 15:00 Måndagsträffen
Sandsjöforstrion
17:30 Springbrunnen
28 ti 19:00 Samtalskväll
19.00-20.30
Alla är välkomna.