Brunnskyrkan
Februari 2021

v. 08
22 18:00 Digital träff för BKU-råd och BKU-ledare
med Lotta Suu från Equmenia region öst.
28 13:00 Församlingens årsmöte
P.g.a. rådande coronarestriktioner så kommer årsmötet att hållas digitalt via Microsoft Teams. Vi vill därför be dig kontakta Lars Sundkvist och Tomas Lindahl, om du vill deltaga. Vi skickar då över en länk, så att du kan koppla upp dig till mötet.

Vi förstår att detta kan kännas ovant. Men vi hoppas att tekniken ska fungera och om det är något du undrar över eller vill ha hjälp med så hör gärna av dig.

Väl mött!