Brunnskyrkan
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Gunnardo. Sång: Hanna och Isak Gunnardo.

11.00  Avtackningsfest för Lars-Olof Gunnardo
           Lättare buffé, kaffe och tårta

14.00  Församlingens Årsmöte
v. 06
3 17:30 Springbrunnen
17:30 Springbrunnen
19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
5 on 18:30 3K - Kravlös Kreativitet och Kaffe
18.30-21.00
7 fr 19:00 Lovsångskväll
med Iréne Kristèrn.
9 10:00 Gudstjänst och Nattvardsgång
Predikan: Anders Aronsson
Sång: Linda Aronsson
Insamling till Region Öst. Kyrkkaffe.
v. 07
10 15:00 Måndagsträffen
’Andliga sånger’
trubadur Lars Johansson
17:30 Springbrunnen
19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
16 10:00 Gudstjänst
Kerstin Sturesson.
Sång: Christina Lindqvist. Kyrkkaffe
v. 08
17 17:30 Ingen Springbrunn ikväll
Sportlov
19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
18 ti 14:30 Andakt på Olofsgården
20 to 19:00 Bibelstudium
med Ulf Andersson
23 10:00 Gudstjänst
Vi lyssnar på Webbpredikan från Smyrnakyrkan. Sång: Lovisa Sundkvist. Kyrkkaffe
v. 09
24 15:00 Måndagsträffen
’Sång och musik och några minnen från Oregon Trail’
Sivert Eklund och Michael Reingård
17:30 Springbrunnen
19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
28 fr 18:30 BKU-råd