Brunnskyrkan
Januari 2020

v. 01
5 10:00 Missionsfest
Marie-Loice och Niklas Modelius från Järnforsen och Missionskommittén.
Insamling till mission. Servering.
v. 02
6 19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
11 14:30 Samkväm på Olofsgården
Sång och kaffe.
12 10:00 Gudstjänst och Nattvardsgång
Anders Aronsson, Linda Aronsson och Likör. Kyrkkaffe.
v. 03
13 19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
19 10:00 Gudstjänst
Per Bondesson talar och sjunger.
Kyrkkaffe
v. 04
20 19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.
23 to 19:00 Bibelundervisning
med Ulf Andersson
24 fr 18:30 BKU Årsmöte
26 10:00 Gudstjänst
Sven Holmqvist predikar. Kyrkkaffe
v. 05
27 15:00 Måndagsträffen
’Ur Fanny Crosbys sångskatt’
Ingegerd och Frank
17:30 VÅRTERMINSSTART för Springbrunnen
Alla måndagar under vårterminen förutom lovdagar. Se respektive grupps programblad.
19:30 BIC - Biblen I Centrum
Bibelundervisning
Ledare: Lars Sundkvist.