BÖN OCH FASTA

Bön och fasta i Brunnskyrkans församling i Åseda 2020

Varje kväll kl 19 under fasteperioden (1 mars – 11 april 2020)
finns det tillfälle till gemensam bön och andakt i Brunnskyrkan.


”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” Ps 46:11
EFTERTANKE - MÅTTFULLHET - SOLIDARITET - STILLHET

Bön och fasta är en naturlig del i det kristna livet och som lyfts fram i vår bibel – både i gamla och nya testamentet. Fastan kan ske på olika sätt och under olika lång tidsperiod. Syftet är att komma nära Gud och bli ett med hans vilja för oss.

”Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.” Ps.73:25-26

Fasta har att göra med att avstå något. Oftast handlar det om att avstå något bra för att uppnå något bättre. Vi tänker vanligtvis på att avstå från mat och dryck. Men man kan också fasta genom att avstå från eller begränsa andra vanor. Ibland behöver vi tid för eftertanke – vi kan säga, att vi ska sova på saken och menar då, att vi behöver fundera mer innan vi bestämmer oss för något. Fastan drar oss till Faderns hjärta, ger oss en klar blick och ger oss rätt kunskap om honom (Ef 1:17-19). Fastan ger oss möjlighet till att känna in Guds Andes ledning, korrigera våra liv - ändra sig en gång till kanske - innan vi fattar beslut och går vidare. Det kan gälla en djupare kallelse på ditt liv men också andra val i livet, exempelvis livsstil, utbildning, yrkesval, fritid eller familjeliv.

I vår kristna tro talar vi om tiden före påsk som fastetiden. Jesus förväntande sig att hans efterföljare skulle fasta. (Matt 6:16-18). Att använda fastan till något, där vi tittar bort från oss själva för att istället uppnå ett högre syfte är djupt förankrat i kristen tradition. Det är spännande att söka Guds ledning. Vad visar Gud oss? Vågar vi anta utmaningen? Peter Halldorf skriver i sin blogg: ”Fastan är en påminnelse om att den övning som får hjärtat att mjukna inte bara sker på ett inre plan, utan har en självklar ekologisk och social sida. Jordens rop och de fattigas rop är två viktiga källor till vägledning när vi förbereder vår fasta”.

”Nej, detta är den fasta som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och drag dig inte undan ditt eget kött och blod.” Jes. 58:6-7

För församlingen föreslår vi att:
• Be för att Guds vilja ska ske med vår församling och varje medlem
• Be för att vi blir goda förvaltare av Guds skapelse, ekologiskt och socialt

Equmeniakyrkan fokuserar på att värna Guds skapelse under fasteperioden. Under fastan uppmanar vi att stödja Equmeniakyrkans internationella mission. Plusgiro 90 03 28-6

Vi uppmuntrar församlingen att söka Guds hjärta och låta sig påverkas
av den Helige Ande till olika praktiska handlingar.


Hälsningar från Brunnskyrkans församlings styrelse.

Ladda ner PDF för utskrift HÄR

ADRESS

Brunnskyrkan
Skolgatan 24
364 31 ÅSEDA
E-post info@brunnskyrkan.se

BOKA LOKAL I KYRKAN

Uthyrningsansvarig
Per Lindahl
Mobil 070-851 18 86

BANKGIRO

Församlingen
231-4326
BKU
141-6528

SWISH

Församlingen
123 338 27 44
BKU
123 401 83 39