LJUDGRUPP

LJUDGRUPPEN FÖR 2017

Veckor = mån-söndag

Bertil 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,
Perry 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,
Tomas 2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52
Sven-Arne 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,1
Per 4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,2

KONTAKT
Bertil Hultin 0474-170 47 eller 0702-45 11 83
Perry Svensson 0474-716 26 eller 0708-20 88 76
Tomas Lindahl 0734-004693
Sven-Arne Gunnarsson 0474-122 21 eller 0766-44 19 17
Per Lindahl 0474-716 23 eller 0708-51 18 86

Senast uppdaterad 170307