KONTAKT

Lars-Olof Gunnardo är pastor och föreståndare i Brunnskyrkan. Honom når du enklast genom att ringa 076-7830045 eller genom att e-posta till lo.gunnardo@telia.com. Pastorn har tystnadsplikt och tystnadsrätt, vilket innebär att du med förtroende kan tala med honom om sådant som också är rent personligt. Sådana samtal stannar mellan dig och pastorn.

Styrelsen (2017)
Ordförande: Eigert Petersson
Kassör: Per Lindahl
Sekreterare: Gerd Karlsson
Övriga ledamöter: Christina Silvermyr, Frank Johansson, och Bertil Hultin
Suppleanter: Anders Eriksson och Isak Gunnardo.
Adjungerad ledamot: Lars-Olof Gunnardo

Vill du ta kontakt med någon i församlingen så sök bland länkarna till vänster så finner du telefonnummer där.

Lars-Olof Gunnardo

Senast uppdaterad 170829