BKU - RIKTLINJER

Riktlinjer BKU

Riktlinjer för verksamhetsperioden 2015 i BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia:

Målsättningen för BKU i Åseda är främst att hjälpa unga människor att finna en personlig kristen tro som leder till medlemskap i den lokala kristna församlingen och att vara till tjänst och vittnesbörd bland människor i samhället.

Detta vill BKU i Åseda uppnå genom att bland annat:

- Förmedla undervisning från Bibeln genom BKU:s verksamhet.

- Anordna aktiviteter som stärker god gemenskap och självkänsla.

- Låta barnen och ungdomarna delta i läger och hajker som ordnas lokalt och inom Equmenia samt genom andra kristna kyrkor eller scoutförbund.

- I mån av tid medverka och ge information om BKU vid olika samhällsaktiviteter då sådana förekommer.

- Öka medvetenheten om allas ansvar för miljö, fred och rättvisa och öka förståelsen för andra kulturer.

- Fortsätta samarbetet med Equmenia i regionen (Uppvidinge kommun + Braås), Åseda församling och andra föreningar.

- Allas lika värde belyses på olika sätt i de olika grupperna.

- Erbjuda våra ledare ledarutbildning/föreläsning med anknytning till våra policyer om alkohol och mobbning. Vi vill då ta vara på kursledare som finns inom Equmenia region Öst, Hela Människan, Bilda eller dylikt.

Senast uppdaterad 170307